Stad Brussel afwezig tijdens klachtenprocedure tegen Fuse

In de klachtenprocedure van de buurman tegen discotheek Fuse blonk de Stad Brussel uit in afwezigheid. Dat blijkt uit documenten die ik in handen kreeg. De Stad Brussel was afwezig tijdens het Milieucollege van 8 maart 2021 waarop ze de Fuse had kunnen verdedigen tegen de klagende buur. Discotheek Fuse sloot haar deuren uit protest tegen de nieuwe regels die ze opgelegd kreeg: een geluidsmaximum van 95 decibel en sluitingsuur om 2 uur 's morgens. Na de sluting verklaarde Brussels Burgemeester Philippe Close dat hij "er alles zal doen opdat de Fuse zo snel mogelijk weer opengaat". Burgemeester Close komt met vijgen na Pasen. Hij deed er niets aan om te vermijden dat Fuse moest sluiten. De Stad was afwezig op de vergadering van het Milieucollege om de Fuse te steunen maar roept in de pers als het te laat is. Ik stel voor om om het zogenaamde "Agent of Change" principe in te voeren: dat betekent dat economische activiteiten beter worden beschermd tegen achterafklagers, zoals buren die zich 20 jaar na de opening van een discotheek verzetten tegen diezelfde discotheek. Dit principe is ingevoerd in de Staat Victoria in Australië in 2014. 

Het Milieucollege besliste dat de Stad Brussel een jaarlijkse evaluatie moet doen van de Fuse. Rest de vraag of dit gebeurd is of niet. 

"As I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy." - Abraham Lincoln

Video

Facts

Poll

Opinie